O nas

Društvo Panonetum: pot k samozadostnosti je prostovoljno združenje fizičnih oseb, ki spodbujajo pozitiven in spoštljiv odnos človeka do narave in soljudi, trajnostni razvoj, vseživljenjsko učenje in delovanje v prid celostne in trajnostno ter okoljevarstveno naravnane družbe; društvo posameznike s temi interesi vključuje, združuje in jih povezuje na profesionalni podlagi.

Društvo je nepolitična organizacija civilne družbe in deluje na nepridobitnih načelih.

Društvo deluje predvsem na področju permakulture in druženja v naravi, ki ga označujejo splošni pojmi zdravo okolje, čista narava, varovanje okolja, izobraževanje na področju človeka in narave.

Ime društva je »Društvo Panonetum: pot k samozadostnosti«. Sedež društva je v Murski Soboti na naslovu Prešernova 7.

Popoln naslov društva je;

Društvo Panonetum: pot k samozadostnosti

Prešernova 7

9000 Murska Sobota

NAMEN IN DEJAVNOST DRUŠTVA

Društvo ima naslednje namene in naloge:

- preurejanje zemljišč v permakulturne vrtove;

- angažiranje posameznikov vseh starostnih skupin za aktivno preživljanje prostega časa v naravi;

- privzgajanje ljubezni do narave in zavesti pri ljudeh, predvsem tistih, ki živijo v mestu in nimajo konstantnega stika z naravo: vsi vrtovi in gozdovi pripadajo članom skupnosti Panonetum;

- izvajanje izobraževalnih delavnic in delovnih akcij;

- organizirano širjenje zavesti in uveljavljanje pomena samozadostnega načina življenja na podlagi vrtičev permakulture in avtohtonih drevesnih vrst;

- pospeševanje razvoja z okoljevarstvom povezanih znanj med članstvom, strokovnjaki nasploh ter širšo javnostjo;
- razvijanje strokovnosti, medsebojnega sporazumevanja in strokovne kritike na področju okoljevarstva;
- populariziranje in pospeševanje strokovnega usposabljanja kadrov na področju permakulture;
- povezovanje dela svojega članstva z delom fizičnih in pravnih oseb na sorodnih strokovnih področjih;
- sodelovanje s sorodnimi inozemskimi in mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju permakulture;
- sodelovanje z državnimi organi, gospodarskimi družbami ter drugimi osebami javnega in zasebnega prava pri ciljih društva;
- razvijanje in vzpodbujanje strokovne odličnosti in poklicne etike na področju varovanja okolja;
- ustanavljanje ali soustanavljanje organizacij civilne družbe na področju svojega delovanja;
- kandidiranje za koncesije s področja javnih pooblastil ter državnih pristojnosti in opravljanje takih koncesij, če so le-te s področja varovanja okolja;

- izdaja ocen o trenutnem stanju onesnaženja in drugega ravnanja človeka, s katerim je zmanjšal kvaliteto življenja drugim živim bitjem.